(vadovė Rasa Navakauskienė, Simno skyriaus kultūrinių renginių organizatorė, grupės choreografė Rasa Janeliūnienė, Kultūros centro choreografė)

Santaikos tautinių šokių grupė „Narpulis“ susibūrė 2003 m. rugsėjo mėn.

Ką tik susikūrusį kolektyvą sudarė keturios šokėjų poros, vėliau jau šoko šešių porų grupė. 2005 metais suburta pilna 8 porų (16 žmonių) grupė. Į repeticijas  nariai susibėga 2 kartus savaitėje.

„Narpulis“ gali pasigirti puikiais pasiekimais, kuriuos sukaupė per 17 veiklos metų:

 • 2006 m. dalyvauta tarptautiniame folkloro festivalyje „Dzūkų godos“, buvo pakviestas į „Dzūkijos žvaigždžių“ festivalį Alytaus sporto rūmuose;
 • 2007 m. koncertavo Punske (Lenkija), Lietuvos dainų šventėse „Būties ratu“ Vilniuje, respublikiniame šokių festivalyje „Šokių pynė – 2007“;
 • 2008 m. dalyvauta Apolonijos Zizirskienės jubiliejiniame koncerte ir Varėnos rajono Marcinkonių kultūros centre;
 • 2010 m. grupė puikiai pasirodė folkloro šventės „Subatos vakarėly“ polkos konkurse Simno kultūros centre;
 • 2011 m. – regioninėje šeimų šventėje Alovėje „Graži mūsų šeimynėlė”, koncertavo Nuotykių parke „Tarzanija“;
 • 2012 m.  – du kartus surengti pasirodymai užsieniečių delegacijoms Kumečiuose ir Punioje;
 • 2013 m. dalyvauta Laimučio Purvinio jubiliejiniame koncerte Alytaus KKC ir Lietuvos humoro šventėje „Juokis“  Marijampolės kultūros centre (renginį filmavo Lietuvos televizija);
 • 2014 m. – „Narpulis“ Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“ dalyvis;
 • 2017 m. vasarą, kartu su Alytaus jaunimo centro kolektyvu „Tarškutis“ dalyvavo folkloro festivalyje Pietų Prancūzijoje;
 • 2018 m. – Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos” Vilniuje;
 • 2019 m. liepos 8 – 18 d. drauge su Alytaus jaunimo centro kolektyvu „Tarškutis“  vyko į tarptautinį folkloro festivalį Montecatini, Italijoje.

2013 m. „Narpulis“ surengė  jubiliejinį koncertą ir  šventė 10-ties metų veiklos sukaktį.

Kolektyvas dalyvauja Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos iškilmėje Dauguose, taip pat kituose  Alytaus rajono renginiuose. Kasmet svečiuojasi Alytaus miesto dzūkų šventės dienoje ir miesto gimtadienio šventėse.

Kolektyvas labai šiltai sutinkamas kone kiekviename renginyje gimtojoje Santaikoje, taip pat noriai vyksta į Krokialaukio seniūnijos šventes. Apvažiuotas visas gražus Alytaus rajonas, koncertuota beveik visuose kultūros namuose, bendruomenėse.