(vadovė Rasa Navakauskienė, Simno skyriaus kultūrinių renginių organizatorė)

Teatro mylėtojai suburti 1994 m. Santaikos teatro aktoriai, tai skirtingo amžiaus kūrybingų žmonių grupė, kuriuos suvienijo meilė teatrui, kūrybiškumas ir noras savam kaime puoselėti teatrines tradicijas.

Pats pirmasis pastatymas – K. Sajos trijų dalių komedija „Šventežeris“. Vėliau spektaklis buvo atnaujintas 2005 metais ir  parodytas Respublikinės dainų šventės teatro dienos renginiuose,  Vilniuje.

2008 m. dienos šviesą išvydo G. Švabienės pjesė „Nepavyko“, su šiuo vaidinimu laimėta teatrologo Vytauto Maknio vardo piniginė premija. Taip pat už geriausios aktorės vaidmenį Birutei Treigienei  ir geriausio kūrinio autorei  Genovaitei  Švabienei  įteiktos padėkos.

Kiekvienais metais kaimo teatras dalyvavo Apskrities kaimo teatrų šventėse „Kaimo liktrana“ dailininko Antano Žmuidzinavičiaus klojimo teatre. Premjeros vaidintos Santaikos kultūros namuose, pastatymai žiūrovus žavėjo ir kaimyninėse bendruomenėse.

Vėliau sekė –  A. Kazragio „Tuščia kertė širdyje“, J. Grušo „Nenuorama žmona“, G. Švabienės „Mis sodzius“, J. Vailionienės ir A. Surdokienės „Dideli nemalonumai“, muzikinė pasaka pagal H. K. Anderseną „Coliukė“, J. Erlicko „Kolumbo gimtadienis“, V. Ruminavičiūtės „Sunki našta“, meninės – muzikinės kompozicijos „Prie liepsnojančio klevo“, „Čia, kur šaukia širdis“, „Esu iš meilės, dėl meilės ir meilėje“.

Su vaikais ir jaunimu pastatytas J. Erlicko „Kolumbo gimtadienis“ ir su šiuo spektakliu dalyvauta Respublikinėje moksleivių dainų šventėje Vilniuje, 2007 m.

Taip pat pastatyti vaidinimai – „Pelytė Pepsė“(pagal olandų liaudies pasaką), K. Kubilinsko „Strakaliukas ir Makaliukas“, J. Degutytės „Mergytė ieško pasakos“, V. Žilinskaitės „Žiogas stiklinėje“. Su vaikas ir jaunimu kasmet dalyvauta „Dzūkučio teatro“ šventėse Alytuje.

Šiuo metu statoma J. Vailionienės ir A. Surdokienės tragikomedija „Klaida“.