(vadovai: Ramunė Miškauskienė, Alovės skyriaus kultūrinės veiklos vadovė, Mindaugas Verbickas, Alovės skyriaus meno vadova­s)

Folkloro ansamblį  „Alovėlė“ 1989 metais iš 22 narių subūrė aloviškiai Danutė ir Henrikas Janukaičiai. Kolektyvo sudėtis vis pasipildydavo naujais nariais ne tik iš Alovės, bet ir iš kaimyninių kaimų. Kolektyvo narių balsavimu, 1994 m. kolektyvas pervadintas į „Susiedai“.

Kolektyve – 15 narių. Repertuare: lietuvių liaudies ir Alovės krašto dainos, įvairios tematikos koncertinės programos.

Bėgant metams, aktyvus kūrybinis darbas sutelkė kolektyvą. Užsirekomendavęs rajoninėse dainų šventėse, nuo 1996 m. kolektyvas aktyviai dalyvauja šventėse savam krašte, rajoniniuose renginiuose, festivaliuose, jubiliejuose, tautinėse šventėse, vykdo koncertinę-edukacinę veiklą mokyklose, bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir bendruomenėmis.

Iš kolektyvo veiklos istorijos:

 • 1991-1997 m., 2010-2019 m.dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje Druskininkuose;
 • 1994 – 2004 m. atstovavo Alytaus rajoną Velykų šventėje Liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse;
 • 1994 m. ir 1998 m. – Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje;
 • 1994 m. – 2006 m. „Grybų šventėje“ Varėnoje;
 • 1996 m. – Užgavėnių šventėje Kėdainiuose, Dzūkų dienos šventėje Gudžiuose, Varėnos r.;
 • 1996 m. – folkloro festivalyje „Dzūkų godos – 25“ Alytuje;
 • 1998 m. – folkloro festivalyje „Dzūkų godos – 25“ Kapčiamiestyje, II-oje Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, respublikinėje šventėje „Rudens gėrybės – 98“ Vilniuje;
 • 2000 m. – renginyje „Dzūkų dienose“ Vilniuje;
 • 1999 m., 2002 m., 2005 m. – folkloro festivalyje „Skamba, skamba kankliai“  Vilniuje;
 • 2003 m. – Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Mes“ Vilniuje, Trijų Karalių labdaros koncerte Kaune, respublikinėje šventėje „Derliaus kraitė“ Kaune;
 • 2006 m. – folkloro festivalyje Suvalkų vaivadijoje (Lenkija);
 • 2007 m. – Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ Vilniuje,  vakaronėje „Dzūkų kraštas“ Vilniaus mokytojų namų kiemelyje Vilniuje;
 • 2009 m. – Lietuvos vardo tūkstantmečio šventėje „Amžių sutartinė“ Vilniuje;
 • 2014 m. – folkloro šventėje Barzdžiuose, Šakių r., Lietuvių dainų šventėje „Mes čia“, Vilniuje, respublikinėje pirmos pradalgės šventėje „Ir dalgis prie klėties“ Žaiginiuose, Raseinių r. ;
 • 2015 m. – Tautinio kostiumo eitynėse, Vilniuje;
 • 2017 m. –  respublikiniame folkloro festivalyje Barstyčiuose, Skuodo r. ;
 • 2018 m. – Vasario 16-os šventėje Debeikiuose, Anykščių r. ;
 • 2012 – 2019 m. – folkloro festivalyje „Atataria lamzdžiai“ Kaune.

„Susiedai”  žavi įvairiausias žiūrovų auditorijas, mylimi ir mėgiami savam krašte ir laukiami svetur.