(vadovė Aldona Turčinavičienė, Krokialaukio skyriaus kultūrinės veiklos vadovė)

                      Šokių grupė savo veiklą pradėjo dar 2000 m. Grupė  šoko ,,kantri“ ir linijinius šokius. Bėgant  metams, keitėsi šokėjų sudėtis ir šokių stilius. Dabar šokių grupė savo veikloje propaguoja gatvės šokį.

                      Šokių  grupėje –  11 narių.  Grupė savo šokiais paįvairina Krokialaukio skyriaus ir Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos organizuojamų švenčių scenarijus.