(vadovas Juozas Kavaliauskas, Krokialaukio skyriaus meno vadovas)

Ansamblis įkurtas 1999 m. Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio, pradėjus vadovauti  Juozui Kavaliauskui, kolektyvas tęsia aktyvią vokalinę ir koncertinę veiklą.
Moterų dainuojamos dainos skamba Krokialaukio seniūnijos šventėje.
Repertauras kasmet papildomas naujomis dainomis.