rpt

(vadovė Ramunė Miškauskienė, Alovės skyriaus kultūrinės veiklos vadovė)

Šeimos ansamblis susibūrė 1991 metais. Ansambliečiai puoselėja Dzūkijos regiono bei Alovės krašto tradicijas, papročius, gyvenimo būdą. Ansamblyje – 4 nariai.

 Ansamblio repertuarą sudaro įvairaus žanro lietuvių dainos, pasakojimai. Atliekant dainas pritariama akordeonu, būgneliu, armonika, kanklėmis ir tamburinu.

Ansamblis daug metų dalyvauja respublikinėje šventėje „Graži mūsų šeimynėlė“ liaudies muziejuje, Rumšiškėse, taip pat svečiuojasi dzūkų krašto „Graži mūsų šeimynėlė“ šventėje-konkurse Varėnoje, vyksta į šeimų subuvimus Vilniuje, Vilkaviškyje. Ir  žinoma, mieliausiai daina suskamba savo sodžiaus renginiuose ir vakarojimuose Alovėje bei Alytaus rajono renginiuose.