(vadovė Irena Abromavičienė, Luksnėnų skyriaus meno vadovė)