(vadovė Stasė Čižauskienė, Pivašiūnų amatų centro kultūrinių ir edukacinių veiklų vadovė)