(vadovė Laima Kalinauskienė, Butrimonių skyriaus kultūrinės veiklos vadovė)

Butrimonių skyriaus folkloro ansamblio ,,Dėdės ir dėdienės“ veikla prasidėjo 1995 metais. Kolektyvą sudaro įvairaus amžiaus ir profesijų žmonės, savo laisvalaikį skiriantys lietuvių liaudies dainai ir šokiui.

Ansamblio repertuare: lietuvių liaudies, Dzūkijos regiono ir partizaniškos dainos, romansai.

Ansambliečiai aktyviai dalyvauja Butrimonių seniūnijos ir Alytaus rajone rengiamose šventėse. Kolektyvą dažnai galima sutikti svečiuojantis kaimyninių Kaišiadorių ir Trakų rajono savivaldybių renginiuose, taip pat glaudus bendradarbiavimas tęsiamas su Alytaus miesto tremtinių choru. Folkloro ansamblio dainos šildo bendruomenių vakaronių, įvairių festivalių  klausytojų širdis.

Ansamblis savo programą pristatė ir ne vienerius metus dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Atataria lamdžiai“ Kaune. Alytaus rajoną atstovavo Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“ dainų dienoje (2014 m.), Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ folkloro dienoje  ,,Didžių žmonių žemė“ (2018 m.).

Ansamblis atlikdamas savo krašto ir Dzūkijos regiono dainas, populiarina etnokultūrą, tęsia tradicijas, papročius, bei skatina jaunimą domėtis liaudies daina ir  kultūriniu palikimu.