(vadovė Dalia Jusienė, Butrimonių skyriaus kultūrinių renginių organizatorė)

Eičiūnų kapela susikūrė ir veiklą pradėjo  2000 metais. Dažnai keičiasi kapelos sudėtis, bet nesikeičia stilius. Repertuare:  liaudies sukurta muzika  – valsai, smagios polkos, įvairūs šokiai bei populiarios liaudiškos dainos.

Kolektyve 10 narių. Kapela dalyvauja Butrimonių seniūnijos ir rajono organizuojamuose renginiuose bei šventėse, taip pat koncertuoja ir kituose rajonuose pas kolegas, draugus ir bičiulius. Kapelos nariai vienija savo asmeninius talentus ir stengiasi, kad daina ir muzika ilgai lydėtų ir per kartų kartas su pagarba skambėtų.