(vadovė Dalia Jusienė, Butrimonių skyriaus kultūrinių renginių organizatorė)

Ansamblis susikūrė 2006 metais. Per ši laikotarpį paruošė ne vieną koncertinę programą valstybinėms ir atmintinoms datoms, taip pat kalendorinėms šventėms – Užgavėnėms, Joninėms ir kt.

Parengė autentiškas progamas – „Lino kelias“, „Oi nėra nėra tokios šalalės”, „Savanoriai“ ir pristatė Dainų šventėse, Vilniuje.

„Žolynai“ eilę  metų dalyvauja tarptautiniame folkloro festivalyje „Atataria lumzdžiai“, Kaune, tarptautiniame folkloro festivalyje Druskininkuose.

Pažymint kolektyvo 10-ties  metų kūrybinės veiklos sukaktį,  2006 metais išleistas kompaktinis diskas.

Ansambliečiai puoselėja krašto savastį ir tradicijas, renka dainas iš vietinių pateikėjų, organizuoja kalendorines šventes savo krašte, taip pat aktyviai dalyvauja rajoninėse šventėse bei kaimyninių rajonų renginiuose Prienuose, Trakuose, Švenčionyse, Varėnos r. ir kt.

Kolektyvo repertuare – autentiškos Eičiūnų krašto, Dzūkijos regiono dainos ir šokiai.

Kolektyvo apranga atitinka reikalavimus keliamus dzūkų tautiniam kostiumui.  Sijonai  ir prijuostės austi ansamblio vadovės Dalios Jusienės.