(vadovas Vytautas Muliuolis, Miroslavo skyriaus meno vadovas)

Ansamblio veikla prasidėjo 2018 m. Jo įkūrėjas ir pirmas vadovas Edvinas Zaleckas. Nuo 2019 metų ansambliui vadovauja Vytautas Muliuolis.

 „Ragilės“ kolektyvo sudėtis: penkios moterys ir du vyrai.  Dainuojamų dainų repertuaras įvairus, nuo romansų iki estradinių dainų.

Ansambliečiai aktyviai dalyvauja savam krašte rengiamose šventėse. Su didele meile ir atsidavimu koncertavo Joninių šventėje, minint Miroslavo miestelio 275-ias metines. Kraštiečiams dainas skiria rudens šventėse, taip pat klausytojus džiugina įvairiuose minėjimuose, koncertuose. Kolektyvas vyko į kaimyninę Varėnos savivaldybę dalyvauti Marcinkonių kaimo vasaros šventiniame koncerte.

Ansambliečiai klausytojus žavi ir džiugina savo išskirtinėmis programomis bei nuotaikingais kūriniais ir širdies romansais.