(vadovas Vytautas Muliuolis, Miroslavo skyriaus meno vadovas)

Lietuvių  liaudies dainą puoselėjančio ansamblio istorija prasidėjo 1974 metais. Kolektyvo veiklą lydėjo nuoseklus darbas, ilgi repeticijų vakarai ir meilė dainai.  Repertuare skambėjo krašto, Dzūkijos regiono lietuvių liaudies atliekamos dainos.  Bėgant metams kolektyve ne kartą pasikeitė ansambliečių veidai, taip pat keitėsi vadovai.

2009 metais ansamblis atšventė 35 metų veiklos sukaktį. Tuo metu kolektyvui vadovavo Algimantas Juozapavičius, vėliau atsakingos vadovo veiklos ėmėsi Irena Norkūnienė, o nuo 2018 metų ansambliečių vadovas Vytautas Muliuolis.

Kolektyvas veiklą tęsė kaip etnografinis ansamblis iki 2018 metų. Tais pačiais metais ansambliui vadovauti pradėjus Vytautui, ansamblis įgavo  liaudies dainų ansamblio vardą ir išliko ištikimas liaudiškam stiliui.

Ansamblyje dalyvauja daug garbaus amžiaus senjorų, tačiau nepaisant garbingo amžiaus aktyviai koncertuoja Joninių, rudens švenčių, bibliotekų ir bendruomenių renginiuose Miroslave. Kolektyvas savo ryškią žymę paliko liaudies dainas atlikdamas  Miroslavo miesteliui minint 275 metų sukaktį 2019 metais. „Slabadėlė“  jau keletą metų vykdo kilnią gerumo akciją ir su kultūrine programa lankosi Alytaus, Merkinės, Kapčiamiesčio, Pivašiūnų, Miroslavo ir kituose Senelių globos namuose.

Ansamblietės giliai širdyje nešioja lietuvių liaudies dainą ir pasidalija su visais norinčiais ją išgirsti.