(vadovas Gintautas Šmitas, Punios skyriaus kultūrinės veiklos vadova­s)

2018 m. kultūrinės veiklos vadovas Gintautas Šmitas balsingus vyrus iš Punios iš Žagarių bendruomenių subūrė į vokalinį ansamblį „Unisonas“.

Ansamblis savo programą atlieka Punios seniūnijoje organizuojamuose renginiuose: šviežios duonelės (Oninių), šeimų šventėse, senjorų popietėse „Kviečiu puodeliui arbatos“, literatų renginiuose ir kituose subuvimuose.

Kolektyvas savo veikla dar labai jaunas, bet dainininkai stengiasi pateisinti kolektyvo vardą išraiškingais ir sodriais balsais bei derančiais sąskambiais.

Ansambliečius labai greitai pamilo klausytojas, gal todėl, kad vyrai atvirai ir nuoširdžiai išreiškia didelį entuziazmą ir meilę dainai, o skoninga vyrų sceninė išvaizda gali papuošti bet kurią didelę šventę.

Kolektyvas drąsiai ieško naujovių, eksperimentuoja, bando dainą sujungti su judesiu ir stengiasi scenoje iš savo programos daryti mažą spektaklį žiūrovui.