(vadovė Laimutė Žūsinienė, Punios skyriaus meno vadovė)

Ansamblį „Levandra“ 1986 metais įkūrė ir jam vadovavo Teklė Džervienė. Vėliau ansambliečiams vadovavo Janina Bartkevičienė, Ona Kizelienė, nuo 2019 metų kolektyvo vadovė Laimutė Žūsinienė.

Ansamblio kūrybinis kredo – Dzūkijos folkloro tradicijų gaivinimas ir puoselėjimas.

Repertuaro pagrindą sudaro lietuvių liaudies dainos, rateliai, žaidimai, taip pat nariai mėgsta padainuoti ir romansus.

34 metų kolektyvo veikla pažymėta teminėmis programomis, koncertais, veikloje išskirtinis dėmesys skiriamas pasakojamosios tautosakos žanrams. Kalendorinių švenčių apeigas stengiamasi interpretuoti šiandienos kontekste ir derinti tradicijas su šiuolaikiškumu.

1995 m. Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje į garsajuostę įrašyta 17 ansamblio dainų.

1997 m. ansambliečiams neišdildomą įspūdį paliko koncertinė viešnagė 13-os Europos valstybių folkloro festivalyje Turkijoje

1999 m. LRT  apie ansamblį „Levandra“ sukurtas filmas „Ten, kur seni milžinkapiai stūkso“. Išleistas kompaktinis diskas.

Ansamblis – nuolatinis Pasaulio lietuvių dainų švenčių, folkloro festivalių, Alytaus rajono ir Punios seniūnijos renginių dalyvis. Taip pat koncertuota Baltarusijoje, Lenkijoje, dalyvauta LRT laidoje „Gero ūpo“.