(Vadovai: Ramunė Miškauskienė, Alovės skyriaus kultūrinės veiklos vadovė,  Mindaugas Verbickas, Alovės skyriaus meno vadovas)

Mėgėjų teatras pirmą spektaklį, sukurtą tuometinio Alovės kultūros namų meno vadovo Henriko Janukaičio parodė 2004 metais. 2006 metais  žiūrovui pristatytas V. Ruminavičiūtės vaidinimas „Sunki našta“. Su pastatymais apsilankyta Alytaus rajono teatrų šventėse Santaikoje, Krokialaukyje, Miroslave, taip pat sukurta daug pavienių vaidmenų ir etiudų renginiams Alovėje.

Stabtelėjusią veiklą mėgėjų teatras atnaujino 2020 metų pavasarį ir stato spektaklį pagal G. Švabienės pjesę „Paskucinis šansas“. Tikimasi, kad vaidinimas žiūrovams bus pristatytas dar šių metų rudenį.