(vadovė Stasė Maževičienė)

„Kartais reikia  žmogaus šilumos, reikia šypsenos, reikia dainos“. Su tokia kasdiene mintimi, 2014 metais iniciatyvios Daugų moterys susirinko draugėn ir sukūrė moterų ansamblį, o atsakingų kolektyvo vadovo pareigų ėmėsi  Stasė Maževičienė.

Ansamblietes graži draugystė sieja su bendrijos „Viltis“ Alytaus rajono Daugų padaliniu. Čia vyksta  repeticijos, čia užgimsta nauji sumanymai ir idėjos, kurios  virsta prasmingais darbais.

Pirmasis ansambliečių debiutas įvyko Daugų miesto bendruomenės visuomeninės organizacijos „Daugų kraštas“ amatų kiemelio atidarymo iškilmėse.

Įsimintini moterų ansamblio pasirodymai įvyko Pivašiūnų amatų centro, Pocelonių kaimo asociacijos „Perkūnkalnis“, Varėnos rajono Gudžių bendruomenės, Mikalavo kaimo bendruomenės šventėse. Koncertuota Alytuje vykusiame tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjime, renginyje  „Iš širdies į širdį“ Vilkijoje, dalyvauta Daugų seniūnijos neįgaliųjų šventėje. „Suvingio bangos“ dainos skambėjo Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje,  Pivašiūnų senelių globos ir parapijos globos namuose, Miroslavo senelių globos namuose. Įsimintini susitikimai vyko Makniūnų bendruomenėje, Alytaus rajono viešosios bibliotekos Daugų filiale, Nemunaičio seniūnijos šventėje, senjorų klubo „Bočiai“ draugystės popietėje Simne. Moterų ansamblis prisidėjo ir prie Daugų trečiojo amžiaus universiteto įvairių veiklų įgyvendinimo. Taip pat kolektyvą sėkmė lydėjo Vilniuje vykusiame respublikiniame meno kolektyvų  festivalyje „Jei daina širdy, esame jauni“.

Kartu su Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos mokytojais koncertuota LR Seimo rūmuose vykusiame renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui. Viešėta trečio amžiaus universitetų mokslo metų atidarymo šventėse Dauguose ir Alytuje, Atvelykio vakaronėje rajono meno ir sporto mokykloje Dauguose. Moterų ansamblis dažnai svečiuojasi Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Daugų skyriaus organizuojamuose renginiuose.

Ansamblietės vykdo socialinę akciją „Po gerumo sparnu“ ir nuostabias dainas skiria Senelių globos namų gyventojams – Vilniuje, Prienuose, Varėnoje, Balbieriškyje.

Iš ties su dideliu noru dalyvauja ten kur kviečiamos, laukiamos ir reikalingos. O geriausias ansamblio kūrybinės veiklos įvertinimas – žiūrovų šypsenos ir šilti aplodismentai.

Ansambliečių kredo: „norime  dainuoti, norime praplėsti draugystės ryšius  su esamais ir naujais  kolektyvais, norime dar aukščiau kilti ant „Suvingio bangos“.   Juk sakoma, dainuojantis žmogus niekad širdyje nesensta!