(vadovai: Ilona Zapolskienė, Daugų skyriaus kultūrinės veiklos vadovė, Vidas Balkus, Daugų skyriaus meno vadovas)

Pir­mąjį pasirodymą kolek­ty­vas surengė 2015 metų pavasarį.

Ansamblietes jungia ir vienija didelė meilė dainai ir muzikai.

Ansamblio repertuaras labai įvairus ir neapsiriboja vienu stiliumi, jame skamba jautrios, melodingos dainos, atliekami lietuvių kompozitorių kūriniai, liaudies dainos, romansai, populiarūs šlageriai.

Kolektyvas džiugina klausytojus švenčių metu, dalyvauja įvairiuose rajono renginiuose, vyksta į koncertines viešnages kaimyniniuose rajonuose ir miestuose.