(vadovė Aldona Turčinavičienė, Krokialaukio skyriaus kultūrinės veiklos vadovė, choreografė Rasa Janeliūnienė, Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro choreografė)

Šokių kolektyvas suburtas 1958 m. šviesaus atminimo ilgamečio kultūros darbuotojo Vlado Tamulyno iniciatyva. Nuo 1995 metų kolektyvui vadovauja Aldona Turčinavičienė.

  • Šokių kolektyvas dalyvavo Lietuvos dainų šventėse – 1960 m., 1965 m., 1970 m., 1975 m., 1980 m.,  1985 m., 1990 m.
  • Pasaulio lietuvių dainų  šventėse – 1994 m., 1998 m., 2003 m., 2007 m.
  • Šiais 2020 metais atsinaujina kolektyvo veikla. Grupėje šoka keturios poros šokėjų 16 -17 metų amžiaus.